Giỏ hàng

Classified dictionary of practical English-Chinese phrases

Giá: 100,000₫

  • Thương hiệu: English books Max30
  • Dòng sản phẩm: Chinese
  • Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho đơn hàng từ 500.000 VNĐ

Số lượng

Wuhan University Press本词典按动词、名词与代词、形容词与副词、介词与连词、数词等词性分为五大类, 以动词、名词与代词、形容词与副词部分为主。每个部分按26个字母顺序排列, 先列出核心词, 再围绕核心词拉出词组。

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI